VLADAN ANĐELKOVIĆ

VLADAN ANĐELKOVIĆ

NEW MOMENT NEW IDEAS
CHIEF TRANSFORMATION OFFICER | MEDIA DIRECTOR

Marketing pejzaž
Srbija & region: presek 2022 & predviđanja 2023
analiza dominantnih medijskih trendova u kreiranju media mix-a FMCG i ritejl sektora


Trendovi u zakupu medijskog prostora ukazuju na rast korišćenja digitalnih kanala, personalizaciju poruka, automatizaciju procesa zakupa medijskog prostora, povećanje važnosti mobilnih medija i oglašavanje na društvenim mrežama.

Ovo si neki od aktuelnih trendova u medija miksu:

Povećanje uloge video sadržaja: Video sadržaji su postali izuzetno važan deo media miksa i ovaj trend se očekuje da će se nastaviti i u budućnosti. Sve veći broj korisnika preferira konzumaciju sadržaja u obliku videa, što stvara nove prilike za oglašivače da ciljaju publiku na ovaj način.

Personalizirano oglašavanje: Oglašavanje personaliziranih poruka koje su prilagođene potrebama i preferencijama pojedinog korisnika je trend koji se očekuje da će se nastaviti i u budućnosti. S obzirom na sve veću dostupnost podataka o korisnicima, oglašivači će imati mogućnost da bolje razumeju ciljanu publiku i stvaraju relevantnije poruke.

Korišćenje veštačke inteligencije u oglašavanju: Razvoj veštačke inteligencije i mašinskog učenja otvara nove mogućnosti u oglašavanju. Oglašivači će moći da koriste ove tehnologije kako bi razumeli i ciljali publiku na osnovu ponašanja i preferencija, što bi moglo dovesti do boljeg ciljanja i povećanja ROI-a.

Društveno odgovorno oglašavanje: Sve više potrošača očekuje da će oglašivači preuzeti društvenu odgovornost u svojim kampanjama. Ovaj trend se očekuje da će se nastaviti u budućnosti, a oglašivači će se morati prilagoditi i razviti kampanje koje promiču društvenu odgovornost.

Korišćenje novih tehnologija kao što su AR i VR: Korišćenje novih tehnologija kao što su proširena stvarnost (AR) i virtualna stvarnost (VR) omogućava stvaranje novih i inovativnih iskustava za korisnike. Ovaj trend se očekuje da će se nastaviti u budućnosti, a oglašivači će morati prilagoditi svoje kampanje kako bi iskoristili prednosti ovih tehnologija.


U advertajzing industriji radi više od 20 godina, uglavnom kao direktor medija u nekoliko medijskih agencija.

Tokom svoje karijere sarađivao je sa najvećim svetskim brendovima kao što su Telenor, Huawei, SC Johnson, Ford, Visa, L'Oreal, HBO, Michelin i mnogim domaćim kompanijama.

Poslednjih nekoliko godina uglavnom posvećen digitalnom oglašavanju.

U agenciji New Moment New Ideas trenutno je zadužen za procese transformacije i optimizaciju poslovanja.

Član Upravnog odbora IAB Srbija i UEPS-a.

Agenda