VERA LLOYD - THOMAS

VERA LLOYD - THOMAS

BUSINESS STRATEGY CONSULTANT

PANEL
Retail marketing strategije - šta će biti u fokusu 2023?
Perspektiva direktora marketinga nekih od vodećih trgovačkih lanaca u zemlji


- kako digitalna transformacija utiče na biznis?

- koncept "industrije" vs "koncept arene" - ko je danas konkurencija trgovačkim lancima?

-  cenovna politika

- in store marketing - tradicionalna komunikacija i online egzibicije


O moderatoru panela

SADA:

TRANSFORMATIVNI PROJEKTI UGLAVNOM U OBLASTI DIGITALNOG POSLOVANJA, DIGITALNOG ISKUSTVA KUPACA I DIGITALNE MONETIZACIJE, STRATEGIJA POSLOVNIH INOVACIJA KOJA UKLJUČUJE BRENDOVE, KATEGORIJE, KOMPANIJE

PRETHODNO:

ŠIROKO ISKUSTVO U PROJEKTIMA RAZVOJA BRENDOVA I POZICIONIRANJA U FMCG; MALOPRODAJNI I FINANSIJSKI SEKTOR; EKSPERTIZA ZA DIGITALNO POZICIONIRANJE

GLAVNI SEKTORI:

MALOPRODAJA, FMCG, FINANSIJE, FARMACIJA, ZDRAVSTVO, OBRAZOVANJE, TELCO, IT

Agenda