PREDRAG ĆIROVIĆ

PREDRAG ĆIROVIĆ

GFK SRBIJA
MANAGING DIRECTOR

Marketing duel
Philip Kotler vs Byron Sharp: Dva najbolja teoretičara u marketingu....ko je u pravu?


Byron Sharp je australijski profesor marketinga na Institutu za poslovne studije Univerziteta Južna Australija. On je poznat po knjizi "How Brands Grow" u kojoj je izneo svoju teoriju o tome kako kompanije mogu da stvore snažne robne marke.

Sharp zagovara ideju da kompanije treba da fokusiraju svoje marketinške napore kako bi privukle nove kupce, umesto na zadržavanju postojećih.

Philip Kotler je američki profesor marketinga na Kellogg School of Management na Univerzitetu Northwestern. Kotler se smatra ocem modernog marketinga i autor je mnogih poznatih knjiga o marketingu, uključujući "Marketing Management" i "Principles of Marketing".
Kotler se u svojim teorijama fokusira na stvaranju vrednosti za kupce kroz inovaciju, poboljšanje kvaliteta i korisničkog iskustva.

Kroz razgovor i primere prakse oba autora će nam predstaviti Saša Čirić, direktor marketinga i razvoja, Neoplanta & i Predrag Ćirović, managing director Gfk Srbija.

✔  diferencijacija vs. distinkcija

✔  segmentacija vs. masovni marketing

✔  pozicioniranje vs. mentalna prisutnost

Agenda