MOTY SAHRAY

MOTY SAHRAY

BUSINESS WIZARD | IZRAEL
CEO

Druga digitalna revolucija: Koji novi alati menjaju pravila igre u marketingu & kako ih koristiti?

Kako novi AI alati stvaraju nove mogućnosti za brendove i marketing direktore i pozivaju na fundamentalnu promenu u načinu rada marketinških timova


Šta ćemo čuti?

Druga digitalna revolucija je u toku!

AI i mašinsko učenje dramatično su promenili digitalni marketing. Njihova implementacija u digitalne platforme je donela revoluciju u digitalno oglašavanje.

- Kako će izgledati marketinški timovi budućnosti?

- Koje promene brendovi treba da sprovedu sada da ne bi zaostajali?

- Koji novi alati menjaju pravila igre i kako ih koristiti?

- Koje marketinške strategije postaju zastarele u 2023?

- Kako brendovi treba da koriste svoje resurse da bi postigli najbolje rezultate?


Moty Sahray je rođeni Izraelac, sa trenutnim prebivalištem u Beogradu, odakle nastavlja da pomaže svojim međunarodnim klijentima da unaprede svoje marketinške aktivnosti. Agencija Business Wizard, čiji je osnivač i izvršni direktor, koristi alate koji kompanijama omogućavaju da iz svog marketinškog budžeta izvuku najveću moguću prodaju i dobit. Business Wizard okuplja marketinške stručnjake (sa akcentom na digitalni marketing, ali i druge kanale) i prodajne stručnjake, koji rade potpuno sinhronizovano i klijentima donose efikasne rezultate.

Agenda