BRYAN ROBERTS

BRYAN ROBERTS

IGD | VELIKA BRITANIJA
RETAIL & SHOPPER CONSULTANT | GLOBAL INSIGHTS LEADER

KEYNOTE

Vrednost nije sinonim za cenu - nova jednačina vrednosti FMCG brendova

I brendovi i trgovci na malo treba da uzmu u obzir širi skup varijabli kada pokušavaju da stvore vrednost za kupce. Drugi faktori kao što su iskustvo, nagrade, ušteda vremena i društveno odgovorno poslovanje mogu pomeriti narativ dalje od same cene.


O govorniku

Globalni lider u uvid o ponašanju potrošača. Više od 25 godina kao analitičar u maloprodaji, koristeći podatke i uvide za stvaranje boljih komercijalnih rezultata za trgovce i dobavljače. Bogato iskustvo u retail analitici stečeno kroz karijeru u organizacijama kao što su Mintel, Planet Retail, Kantar, TCC Global, Shopfloor Insights i IGD.


Agenda