Tomasz Stec

Tomasz Stec

managing partner
Simon-Kucher & Partners

 CENOVNA POLITIKA: HOW TO BUILD A POSITIVE PRICE IMAGE?


U trenutnim izazovnim vremenima, mnoge kompanije se suočavaju sa značajnim izazovima.

I trgovci i proizvođači moraju se da se suoče sa visokim nivoom inflacije i dinamikom tržišta. Moraju da upravljaju češćim promenama cena, što stvara dodatni pritisak na timove za prilagođavanje cena.

Maloprodavci su pod velikim pritiskom – s jedne strane zbog rasta troškova transporta i energije, sa druge strane zbog osetljivosti potrošača na rast cena.

Kako da reagujemo da ne izgubimo kupce za koje se toliko borimo tokom pandemije?
Kako održati profitabilnost na zadovoljavajućem nivou ako prognoze nisu optimistične i pokazuju da će visoka inflacija ostati sa nama još dugo?

Odgovor je – trebalo bi da se fokusiramo na izgradnju pozitivnog cenovnog imidža, što znači da je percepcija naših cena – redovnih, promotivnih i individualnih - pozitivna.

Iako možemo navesti mnoge elemente cenovnog imidža, fokusiraćemo se na 3 glavne oblasti koje nam mogu pomoći da se borimo za kupce i profit:

- Redovne cene – struktura naših marži treba da bude u skladu sa našom strategijom i da odražava ponašanje kupaca. Trebalo bi da budemo cenovno agresivniji u kategorijama koje privlače najviše kupaca, kao i za važne proizvode. Dinamičko određivanje cena sa visoko frekventnim granularnim promenama cena može nam pomoći da se uskladimo sa spremnošću kupaca da plate, dok istovremeno vodimo računa o čestim promenama troškova

- Atraktivne promocije – kako planirati i sprovesti efikasne promocije? Da li je intenzitet naše promocije (broj, učestalost, dubina) u skladu sa očekivanjima kupaca po kategoriji? Primećujemo da kompanije vrlo često previse ulažu u promotivne aktivnosti. Pokazaćemo kako da se rešite neefikasnih promocija i fokusirate se samo na one koje stvaraju pozitivnu percepciju cena i stvaraju dodatni promet

- Program lojalnosti – kako efikasno koristiti našu bazu korisnika programa lojalnosti? Koji mehanizmi grade lojalnost, a koji stvaraju samo troškove? Pokazaćemo kako pojedinačne ponude mogu da ojačaju imidž cena

Na kraju – kako kombinovati sve 3 oblasti da biste efikasno izgradili cenovni imidž bez nepotrebnih ulaganja od marže?

Tokom prezentacije učesnicima će pokazati iskustva i najbolje prakse.


O govorniku

Tomasz Stec je generalni partner varšavskog odseka kompanije “Simon-Kucher & Partners”. Sa preko 15 godina iskustva u upravljanju promocijama i kreiranju strategija, Stec je predstavnik jedne od vodećih konsultantskih kompanija u oblasti strategija za određivanje cena. U okviru svoje pozicije, Stec je pomogao bezbroj organizacija da povećaju svoje prihode i profit, pružajući im, između ostalog, savete o razvoju strategije određivanja cena, rukovođnju prihodima, optimizaciji cena, i upravljanju promocijama. Stec iza sebe ima preko 100 ostvarenih projekata u državama širom Evrope, kao i veliki broj članaka objavljenih u vodećim časopisima.Simon-Kucher & Partners
“Simon-Kucher & Partners” je globalna konsultantska firma osnovana 1985. godine sa fokusom na pružanje usluga vezanih za povećanje prihoda kompanija širom sveta optimizacijom njihovih strategija za određivanje cena, prodaju i marketing. Ova kompanija iza sebe ima preko 35 godina iskustva u raznim oblastima monetizacije, od strategija određivanja cena, segmentacije korisnika i korisničkog iskustva, do pregovaračkih tehnika i povećanja prodaje.

Agenda